Bestemors hemmelighet

Da min far, Arild blir født 19.02.28 blir han registrert i Fødselsregisteret for Østre Bærum. Der står det notert at bestemor hadde født et barn tidligere. Det eneste jeg visste var at hun var tjenestepike i Trondheim før hun reiste til Oslo. Så jeg tok fatt med å søke i skanna kirkebøker på Digitalarkivet, totalt 373 kirkebøker men ingen funn. En dag finner jeg endelig kirkeboken hvor bestemor Marie Emilie Lindseth får sønnen Arne, hun står oppført som ugift tjenestepike. Faren var ikke registrert.

Nå måtte jeg bare ha hjelp, hvordan skulle jeg klare å spore opp faren. En etterlysning på Brukarforumet i Digitalarkivet ble redningen. Her var det mange ildsjeler som hjalp til og tusen hjertelig takk alle sammen.  

Sendte en forespørsel til Trondheim Byarkiv som gir meg følgende informasjon:

Marie Emilie Lindseth oppholdt seg på fødselstiftelsen 24.03.1915 - 03.04.1915.
Arne ble ikke født på E.C.Dahls Stiftelse men i Marie Lindseths hjem i 2. etage i Nidarø gate 54 den 23.03.1915. Marie Emilie Lindseth ble utskrevet den 3 april og derfra dro hun med sin sønn til Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse. Byarkivet har sjekket om Arne ble plassert på landet og i byen, men det var negativt. Fra Brevjournalen fra Bidragsfogden står det nevnt: Ansøgning fra pike Marie Emilie Lindseth paa Karl Johan stiftelse om bidragsresol. paa Marius Thun f. t. ved O. Gravenes entreprenørforretning, Akersveien 15, Kristiania for deres utenfor ægteskap avlede barn 'Arne' f. 23/3-1915.Videre står det at den 11 november 1915 er utferdiget farskapsresolusjon av Buskerud Amt, men farskapet er benektet den 23 november 1915 samme år. Videre står det 27 november 1915 med. Lier Lensmand


 
 Her er bestemor 40 år gammel.


I kirkeboka står min bestemor oppført med adressen Kalvskindsgaten 2, som viste seg å være Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse:
Fra Trondheim adressebok 1914: Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse Telefon 265. Kalvskindsgt. 2, er oprettet væsentlig ved forskjellige Gaver av Kong Carl Johan. Den staar overensstemmende ne ed Rescript av 25. Mai 1818 § 2 under samme Bestyrelse som Fattigvæsenet i Trondhjem. l Stiftelsen optakes til fold Forpleining arbeidsdygtige Mennesker der begjærer Hjælp av Fattigvæsenet. Indtægterne av deres Arbeide tilfalder Stiftelsen, men de forpleies i et og alt av denne. Stiftelsens av Fattigkommissionen valgte Inspektion bestaar for Tiden av: Rosvold, A,, Fuldmægtig, llevolden 3 c Langsett, A.J.,Vognfører. Frostaveien 5 Hansen, P., Direktør, Elvegt, 10 Stiftelsens Eiendom utgjorde ved Utgangen av 1912 Kr. 82,922,17. Kasserer: Tvete, B, M., Waisenhuset Bestyrer: Risan, S., bor i Stiftelsen Portner: Fosland, P.,.bor i.Stiftelsen Læremoder: Lindboe, Thora, Enkefru, bor i Stiftelsen.Fylkesmannen i Buskerud som videre sendte meg til Statsarkivet i Kongsberg for opplysninger som jeg fikk tilsendt:

Pike Marie Emilie Lindseth f.t. paa Karl Johans stiftelse, ansøker bidrag paa Ungkar Marius Thun. Hun er kommet til byen for et par maaneder siden. Barnet har hun med sig paa stiftelsen. Barnets far skal være hjemmehørende i Holmsbu, har været i arbeide ved O. Gravem entreprenørforretning i Akersveien 15, Kristiania. Barnet daapsattest vedlegges.
Videre står det nevnt at min bestemor forpleies av fattigkassens regning mot refusion fra Narvik som anslås til kr.24 pr. måned. Barnefaren pålegges kr.15,-
Marius Thun nekter farskapet, han sier han ikke kjenner barnemorens navn. Han opplyser at han var i Dunderlandsdalen i tiden midten av mai til 8 august 1914, og det må være denne tiden 'Arne' ble unnfanget. Det viser seg at Marius Thun har enda et uekte barn '
Hans' født 29 juni 1910 med Gunhild Skagen fra Hitterdal og betaler kr.120 pr. År


Kalmar Marius Thun, bildet
er tatt I 1938, 55 år gammel.

(Tillatelse gitt av familien)
Etterlysningen på debattforumet gir resultater:

Se Digitalarkivet: Dødsfall i Trondheim 1908-1930 med lakuner. Arne Thun død 18.02.1916 på Trondhjems sykehus, ugift, bosted Mellomilen 2, alder 11, intet å skifte, mor Marie.
Kirkeboken for Ilen menighet (på folkemunne heter det Ila idag) døde 1916 er ikke skannet.
Trondheim byfogd sender meg bekreftede opplysninger:

Dødsfallprotokoll 1915-1917: 18. februar 1916, Arne Thun 11/12 aar gl. Mellemiden nr.2. døde paa sykehuset (uægtefødt). Moren er pike Marie Lindseth. Anmeldt av Støseth.                                                     Dødsattest fra dr. Erichsen av sykehuset.
Vestbyens barnekrybbe (rød pil)

Tidligere daginstitusjon for barn, opprettet 1913 i Ilevollen 36. Barnekrybben var en selveiende institusjon som fungerte som en dagbarnehage. Den flyttet i 1922 til Mellomila 2, hvor den ble til den ble nedlagt i 1948. Barnekrybben eide frøken Antonie Lysholms legat, som var opprettet 1915 av familien Lysholm til minne om Antonie Due Lysholm (1863-1915). Legatets grunnkapital var på 12000 kr.

                                                                  Opplysninger om barnefaren:


Kalmar Marius Thun født 19.08.1883 og konfirmert 02.10.1898 på Otterøya i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag. Sønn av Ole Bertinus Mikalsen Thun og Karen Cecilie Petersdatter. Marius bor sammen med foreldrene i 1900
Gifter seg
18.11.1915 i Uranienborg kirke i Oslo med Ingeborg Kaalaas.

Kalmar Marius Thun dør 05.04.1979 i Oslo, begravet på Eiganes Gravlund i Stavanger.  Tilbake


Hjem Om meg Arild Andersen Else Sonja Andersen Slektsforskning Linker