Det elegante herskapshuset Sofienlund på Skøyen er et velkjent blikkfang der det ligger kloss i den sterkt trafikkerte Drammensveien. Adressen er Drammensveien nr. 155.

I 1813 fikk kjøpmann Eskild Larsen forpakte en løkke på 50 mål av Nordre Skøyen og anla der en liten lystgård. Hans våningshus var oppført av tømmer.

Da den kjente politikeren og høyesterettsadvokaten Jonas Anton Hielm overtok stedet i 1818, bygget han om huset, slik at det fikk utseendet det har idag. Tømmeret ble utvendig forblendet med pusset tegl. Løkken fikk trolig navn etter advokatens hustru Sophie Magdalene. Hielm var en markant personlighet i sin samtid, berømt for sin nasjonale patriotisme. En av hans beundrere var Henrik Wergeland som skrev dikt til hans pris.

Omkring 1824 solgte han Sofienlund og flyttet til herregården Alby på Jeløen. Generalkonsul Hans Faye kjøpte så løkken. Han var sjef for et av hovedstadens største bankierfirmaer, direktør for Hypotekbanken og i flere år formann for Børs- og Handelskomitèen ved Christiania Børs.

Eiendommen ble i 1853 solgt til Hans Olssøn Holmen for 5100 spd. Han var eier av en av Akers storgårder, Vestre Holmen, men skulle nå snart overlate familiegården til sin eldste sønn Edvard. Sidebygningen fra 1853 ble trolig oppført av den nye eieren.

I 1865 bodde Hans Holmen og hans hustru Christine Engebretsdatter, født Hoff, her på Sofienlund sammen med sønnedatteren Agnes på 4 år, en husjomfru og to tjenestepiker. På gården bodde ellers en husmann med kone samt en jordbruksarbeider. Gunvor Brun, som i dag bor på Vestre Holmen, kjenner til oldeforeldrene slo seg ned på "Faye-løkken", og kan fortelle at de begge ble boende der resten av livet. Senere eiere var agent Cæsar Bøge og grosserer Chr. Larsen. Eiendommen ble solgt til Aker kommune i 1916 og senere overtatt av Oslo Kommune. Begge husene er fredet.


  Sofienlund i dag

 

 Tilbake


Sofienlund på Skøyen
Hjem Om meg Arild Andersen Else Sonja Andersen Slektsforskning Linker